Bague or blanc & Saphir

Bague or blanc & Saphir

Bague 

Or blanc 18kts

Saphir

Diamants