Bague or blanc & Saphir

Bague or blanc & Saphir

Bague 

Or blanc 18kts 

Saphir 

Diamants 40pts